KIDS CLUB PRECIOS
NOM DEL CURS   PER TRIMESTE PER CLASSE
Cursos babies (3 a 7 anys) 1 classes / 11 hores 135,00€ 12,27€
Cursos kids (8 a 11 anys) 11 classes / 16,5 hores 190,00€ 11,51€
Cursos teens premium (12 - 17 anys) 22 classes / 22 hores 267,00€ 12,13€
Cursos teens Speaking (12 - 17 anys) 11 classes / 16,5 hores 190,00€ 11,51€
Cursos teens FCE Prep (nivell B2) 22 classes / 33 hores 375,00€ 11,36€

 

SERVEIS
MATRICULACIÓ NOU ALUMNE 25€
QUOTA ANUAL 25€
buton kids timetables
buton kids courses
buton kids reservation