courses courses & workshops

English for Schools


La nostra filosofia

Estem orgullosos de ser una escola petita que ofereix serveis personalitzats i de qualitat. Creem espais on l’aprenentatge és un procés actiu, agradable i divertit, i una experiència positiva per als nostres estudiants.

Motivem els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicatives i jocs i alhora assegurar el progrés en l’adquisició de noves estructures i nou vocabulari.

Aprofitem els grups petits d’extraescolars per assegurar la màxima comunicació entre els alumnes.

Aportem un contacte personal i individualitzat a tots els estudiants per assegurar la comprensió de les estructures gramaticals i un desenvolupament continu d’altres habilitats necessàries (lectura, escriptura, comprensió oral, etc.) sempre que l’escola així ho demani.

Oferim professorat nadiu i qualificat amb l’experiència i creativitat per fer classes motivadores per a tot tipus d’alumnes.

 Objectius per edats

3-5 anys

Oferir als més petits l’oportunitat de prendre contacte amb l’idioma des dels primers anys, a través d’una immersió completa i en contextos significatius.

Les cançons, rimes, danses, jocs, contes o teatre són estímuls perfectes perquè els nens puguin expressar-se i alhora divertir-se an anglès. Les activitats que proposem tenen com a objectiu establir el primer contacte amb l’anglès, que sigui una experiència divertida i positiva que els motivi a seguir aprenent la llengua.

6-7 anys

En aquestes edats seguim gaudint de la mateixa gamma d’activitats d’experimentació diverses, i ara amb temes més amplis i diferents: expandim el seu vocabulari i introduïm frases i expressions més complexes. Els alumnes comencen a estar preparats per fer preguntes bàsiques i contestacions en anglès d’una manera més natural, i més sovint. Els animem a que facin servir expressions habituals en anglès dins l’àmbit de la classe; a mesura que van creixent, progressa l’ús del vocabulari a l’aula. És a dir: si bé comencen unint termes senzills com “Glue, please”, continuen enriquint les seves expressions com “Can I have water, please?, What are we doing next?” Així, els alumnes no només entenen l’idioma i els conceptes, sino que també l’utilitzen a classe.

A aquesta edat la curiositat per l’escriptura i la lectura és natural. A Tea or Coffee aprofitem la motivació i les ganes d’aprendre la llengua escrita per començar a entendre com funciona la lectura i l’escriptura en anglès. Introduïm l’abecedari cantant i jugant, utilitzem suports on hi ha la paraula i la imatge juntes per a fer els jocs, i comencen a associar la paraula amb la imatge i la grafia.

 

 

8-9 anys   10-11 anys

Generalment a l’escola els alumnes comencen a aprendre gramàtica bàsica a aquesta edat. En aquelles escoles on se segueixen els estàndards europeus d’anglès, els cursos que proposem per als alumnes entre 8 i 11 anys tenen el focus en la part comunicativa i interactiva. En cas contrari, proposem portar l’alumne a aconseguir i mantenir el nivell d’anglès amb els estàndards europeus amb el nostre mètode.

Utilitzem els gustos i interessos d’aquesta edat per crear temàtiques de classe diferents cada trimestre. Estem oberts a parlar amb el departament d’anglès de l’escola per treballar junts en l’elaboració dels temes dels cursos, per adaptar-los al programa acadèmic principal.

 

12-15 anys

Entre els dotze i els quinze anys els nostres estudiants són conduits a assolir un nivell que els permeti començar a preparar-se pels exàmens oficials com el First Certificate quan facin els setze anys.

Tot i que aquesta vessant més acadèmica és el centre d’atenció de l’estudi a aquesta edat, ja que també es preparen per a començar els estudis superiors, a Tea or Coffee continuem donant la mateixa importància a la part comunicativa de l’anglès. No només perquè és l’àrea en la qual més estudiants s’hi senten vinculats i motivats, sinó perquè és, al capdavall, l’objectiu final d’estudiar un idioma, i és essencial per a tots els estudiants que més endavant entrin en el món laboral.

Utilitzem temes que generen interès en aquest grup d’edat. De nou, estem oberts a col·laborar amb el departament d’anglès de l’escola a l’hora de crear el programa per cada trimestre de manera que es complementin.

Cursos per Ed. infantil i primària

1. Premium

Objectius

- Que els alumnes evolucionin de manera que comencin repetint paraules i frases comuns fins arribar a comunicar-se utilitzant estructures complexes per expressar-se per sí mateixos.

- Conduir i recolzar l’alumne per aconseguir i mantenir el seu nivell d’acord amb els estàndards europeus d’anglès.

- Que aprenguin a expressar accions del dia a dia dins de les unitats temàtiques del curs.

- Que els alumnes enriqueixin el seguiment del llibre de text (a partir dls 8 anys) mitjançant activitats rotatives: jocs de vocabulari, jocs de rol, etc.

Continguts

- Estructura del curs: Seguim un temari trimestral segons unitats temàtiques.

- Tipologia d’activitats (3 a 7 anys): Pintar, dibuixar, cantar, contes i històries, jocs i cuina.

 - Tipologia d’activitats (8 a 11 anys): Seguiment del llibre i jocs dinàmics de comunicació.

- Recursos (3 a 7 anys) S’utilitza un llibre relacionat amb el temari del curs on els alumnes pinten, dibuixen, observen i practiquen amb els pares. També utilitzen recursos immaterials com activitats comunicatives que els encomanem de fer a casa, per a què els pares vegin el progrés dels nens.

- Recursos (8 a 11 anys): Llibre de text i materials complementaris (jocs, pilotes, cartes. etc.)

Característiques

 • Duració: Una hora per classe
 • Freqüència: Un o dos cops per setmana (un cop per dia)
 • Regularitat: Trimestral
 • Nombre d’alumnes per grup: Entre cinc i deu
 • Preu: 100,00€ o 200,00€ per alumne per trimestre

 

2. EAT PLAY LOVE  - Lunchtime in English

 • Oferim activitats en anglès a l'hora de dinar
 • Un entorn natural i relaxat en anglès
 • Una estona més d'anglès cada setmana
 • Els alumnes poden dinar i xerrar en anglès amb una professora
 • Temes interessants per als alumnes
 • Inclou jocs que mantenen els alumnes motivats

Contacteu-nos per a conèixer preus i més informació