timetables TIMETABLES

adultos

Curs 2018-19: Premium courses

NIVELL HORARI
A1

Dimarts i dijous de 09:30 a 11:00
 

A2

Dilluns i dimecres  de 09:30 a 11:00
Dilluns i dimecres de 14:30 a 16:00
Dimarts i dijous de 19:15 a 20:45
B1.1 Dimarts i dijous de 09:30 a 11:00
Dilluns i dimecres  de 14:30 a 16:00
Dilluns i dimecres de 19:15 a 20:45
B1.2 Dimarts i dijous de 09:30 a 11:00
 Dimarts i dijous de 14:30 a 16:00
Dilluns i dimecres de 19:15 a 20:45
B2 Dilluns i dimecres de 09:30 a 11:00
Dimarts i dijous  de 14:30 a 16:00
Dimarts i dijous de 19:15 a 20:45

C1.1

Dilluns i dimecres de 14:30 a 16:00
Dimarts i dijous de 19:15 a 20:45
C1.2 Dilluns i dimecres de 19:15 a 20:45

Curs 2018-19: Premium Self Study

NIVELL HORARI
B1.1  dijous de 09:30 a 11:00
 dimecres  de 14:30 a 16:00
 dimecres de 19:15 a 20:45
B1.2

dijous de 09:30 a 11:00
 dijous de 14:30 a 16:00
dimecres de 19:15 a 20:45

B2  dimecres de 09:30 a 11:00
dijous  de 14:30 a 16:00
dijous de 19:15 a 20:45    divendres de 18:00 a 19:30
C1.1 dimecres de 14:30 a 16:00
 dijous de 19:15 a 20:45
C1.2 dimecres de 19:15 a 20:45

 

Curs 2018-19: Coffee & Chat Sessions

NIVELL HORARI
B1 Dilluns de 19:15 a 20:45
B2 Dimecres de 19:15 a 20:45  /    Divendres de 18:00 a 19:30
C1 Divendres de 18:00 a 19:30

Curs 2018-19: Exam Preparation Courses 

NIVELL HORARI
FCE Dimarts i dijous de 19:15 a 20:45
 
CAE Dilluns i dimecres  de 19:15 a 20:45