NEW KIDS COURSE


16/10/2015  |  courses


Per als nens, el primer contacte amb l’anglès és crucial. Ha de ser dolç, agradable, entretingut i molt positiu.

La nostra filosofia d’ensenyament de l’anglès per a nens i adolescents es basa aquesta experiència positiva; motivem els nens a aprendre anglès utilitzant eines com activitats comunicatives i jocs, però sempre assegurant-nos un progrés en l’adquisició de noves estructures i nou vocabulari.

Els grups reduïts aporten contacte personal i individualitzat a tots els estudiants, i això és essencial a mesura que els infants creixen i requereixen una comprensió més extensa de les estructures gramaticals i un desenvolupament continu d’altres habilitats necessàries (lectura, escriptura, comprensió oral, etc.)

Els Objectius