Mesures especials Casal d'estiu 2020


11/06/2020  |  casals


La Direcció General de Joventut va publicar fa uns dies un protocol específic per a casals d'estiu. En base a això, hem adaptat el Summer Casal de Tea or Coffee per a fer aquesta edició seguint les mesures necessàries que indica la Generalitat.

A continuació trobareu les mesures bàsiques que hem près per adaptar el nostre Summer Casal: 


CANVIS ELS GRUPS

 • Hi haurà un màxim de 30 alumnes per setmana repartits en tres grups de convivència de màxim 10 alumnes, en comptes de 48 alumnes repartits en 4 grups.
 • Els alumnes d'un mateix grup de convivència estaran a l'aula asignada durant la durada completa de la jornada, exceptuant les sortides als serveis i al parc (veure nou protocol d'entrades i sortides). Això també inclou les estones de servei de permanència (08:00 - 09:00 i 17:00 - 18:00) i l`'hora de dinar.
 • Cada alumne disposarà d'un lloc definit i propi dins de l'aula on deixar els seus efectes personals.


ENTRADES I SORTIDES

 • L'accés al Casal es farà a la porta d'accés a l'escola, en comptes de la recepció. S'evitarà l'entrada d'adults acompanyants al centre dintre del possible.
 • L'entrada serà esglaonada de la següent manera: 8:50 grup de grans, 09:00 grup de mitjans, 09:10 grup de petits.
 • Les sortides i entrades al parc, i les visites sistemàtiques als serveis (a rentar mans i a utiulitzar el bany) també es faran de manera esglaonada deixant 10 minuts entre grup i grup.
 • A l'hora d'entrada es comprovarà la temperatura de l'alumne i es preguntarà a l'adult de contacte pels símptomes de l'alumne i la unitat familiar.
 • La sortida serà esglaonada de la següent manera: 12:50 grup de grans, 13:00 grup de mitjans, 13:10 grup de petits, pels alumnes que facin Half Day, i 16:50 grans, 17:00 mitjans i 17:10 petits, pels alumnes que facin Full Day.


CANVIS PER A LES FAMÍLIES

 • Nous documents a aportar per les famílies: Declaració responsable i calendari vacunal
 • Nous articles a posar a la motxilla: tovallola individual per assecar-se les mans, mascareta (opcional), estoig, i cantimplora.
 • Servei de menjador: A diferència de l'any passat, el càtering no estarà disponible. Recomanem a les famílies que el dinar s'hagi de manipular el mínim possible (evitar que hagi d'anar a nevera o microones) i portin tots els estris necessaris per dinar (coberts, tovallons de roba, etc.).


CANVIS ACADÈMICS

 • Activitats de sensibilització dins del programa
 • Activitats que facilitin mantenir la distància de seguretat
 • Substitució de l'activitat de cuina per jocs dinàmics


ALTRES MESURES

 • Creació d'un expedient intern d'acreditació d'adopció de les mesures
 • Elaboració d'un pla de confinament
 • Designació d'un responsable de prevenció certificat per la Direcció General de Joventut
 • Dispensadors de gel hidroalcohòlic a totes les aules i de mascaretes pel professorat i personal d'administració i serveis en cas que no es pugui garantir la distància de seguretat
 • Increment en la neteja, desinfecció i ventilació d'aules segons el protocol
 • Personal corretorns limitat a dos grups.

Les famílies dels alumnes apuntats rebran informació específica per correu electrònic abans de l'inici del Casal. 

Per obtenir més informació sobre el Casal d'estiu, podeu fer clic aquí, i per fer la inscripció, podeu fer clic aquí.