Dels superlatius a una gimcana a Barcelona


17/12/2021  |  courses


Com podem implicar els nostres alumnes de P3 a 6è de primària amb material divertit i alhora fer que la classe sigui el més comunicativa possible?


Per posar-vos un exemple, us explicarem el punt de llenguatge del projecte per a cinquè i sisè de primària per aquests últims dies de trimestre és sobre els adjectius superlatius (the biggest / el més gran, the tallest / el més alt, the most difficult / el més difícil).


  1. Vam començar fent un joc de preguntes de coneixement general per captar l'atenció dels alumnes i exposar-los a la llengua. 
  2. Després, els vam animar a personalitzar el joc preguntant-se mútuament sobre coses que es podrien descobrir a l'aula en el mateix moment. Per exemple: Who can jump the highest? /Qui pot saltar més alt?, Who can count to 10 the fastest? / Qui pot comptar més ràpid fins al 10?
  3. Un cap van haver practicat amb aquests adjectius en diferents contextos, el projecte final va ser crear un qüestionari sobre Barcelona perquè els estudiants poguessin preguntar els uns als altres sobre diferents característiques de la seva ciutat. Per exemple: What’s the tallest building? / Quin és l'edifici més alt?, What’s the biggest park? / Quin és el parc més gran?


En personalitzar el contingut al màxim, els alumnes poden participar més fàcilment en les activitats, així com crear ganes de descobrir informació sobre els altres i sobre la ciutat on viuen. Sempre intentem optimitzar l'element comunicatiu de la classe. Així, els estudiants facin servir la nova llengua tant com sigui possible, la qual cosa els permet guanyar confiança i utilitzar l'anglès amb més llibertat i naturalitat.


Un contingut atractiu i agradable és més memorable, ajudant els estudiants a progressar per convertir-se en persones comunicadores confiades i competents.


Rob Sawyer, Cap d’estudis de Babies i Kids